$view, 'options'=>$compress_options, 'jsmin'=>$jsmin, 'user_agent'=>$user_agent) ); ?> Kinderfysiotherapie Leiden | Praktijk gegevens, tarieven en vergoedingen
Algemeen
De kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk heeft op 10 april 2014 haar deuren geopend. De praktijk wordt gerund door Astrid Beijer. Zij heeft twaalf jaar ervaring als kinderfysiotherapeut. Als kinderfysiotherapeut is zij aangesloten bij het KNGF (
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie), en ingeschreven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister)en in het kwaliteitsregister BIG.

Expertise
Onze expertise ligt in het werken met zuigelingen, peuters en schoolgaande jeugd met motorische problemen en aandoeningen. Samen met uw kind en U inventariseren wij  waarmee het kind moeite heeft. Op een speelse manier behandelen we en slijpen bij uw kind het goede motorische patroon in. 

Vaak gaan motorische problemen gepaard met leer-problemen. Mogelijk is er sprake van onderliggende neurologische problematiek. We werken aan verbetering van zowel de grove als de fijne  motoriek en leren een kind focussen op zijn taak. Dit doen we spelenderwijs met gevarieerde materialen.

Behandelruimte
De praktijk beschikt over een ruime en lichte behandelruimte, speciaal ingericht om de motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren en bepaalde vaardigheden spelenderwijs aan te leren. De ruimte is uitdagend door de verschillende materialen en er is een kast met spelletjes voor alle leeftijden die de motorische ontwikkeling stimuleren. De behandelruimte en kinderfysiotherapeut voldoen aan de eisen van het NVFK.
Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk
Verwijzing
U mag naar de kinderfysiotherapeut komen met verwijzing
van de huisarts maar ook zonder. Directe toegankelijkheid
fysiotherapie (DTF). We stellen naar aanleiding van het
onderzoek altijd een rapportage op voor de huisarts. 
Vergoedingen
Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de
basisverzekering Daarna is de vergoeding afhankelijk van uw
aanvullend verzekering.
Een kinderysiotherapeutische behandeling valt niet onder het
eigen risico.
Voor kinderen met een chronische aandoening wordt
kinderfysiotherapie volledig vergoed.

We hebben een contract met alle verzekeringsmaatschapen
m.u.v de Friesland. Ook voor 2015

Voor de verzekeraars met wie wij een contract hebben,
declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Indien u
een restitutiepolis heeft, is de onderstaande tarievenlijst van
toepassing.

Behandeling aan huis
Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis
behandelen. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of
voor kinderen met een ernstige handicap.

Tarieven 2015
 
Zitting kinderfysiotherapie  
€42,50
Eenmalig onderzoek
€55,50
Eenmalig rapport
€42,50
Toeslag voor aan huis behandelen 
€13,50
Instructie/ overleg met ouders 
€42,50
Niet nagekomen afspraak
€42,50
 
Bereikbaarheid praktijk
De praktijk ligt in de professorenwijk van Leiden. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met auto. Er is voldoende parkeergelegenheid. De praktijk ligt vlakbij NS-station Leiden Lammenschans. Er is daar ook een busstation.
Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur van te voren, dit kan zowel digitaal als telefonisch

Leiden Professorenwijk