$view, 'options'=>$compress_options, 'jsmin'=>$jsmin, 'user_agent'=>$user_agent) ); ?> Kinderfysiotherapie Leiden | De kinderfysiotherapeut en behandelingen bij baby's
Vertraagde of anders verlopende motorische
ontwikkeling
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke wijze. Er zijn
echter wel een aantal fasen die ieder kind in een bepaalde
volgorde doorloopt. Op een aantal dingen kunt u als ouder
letten. Als u twijfels heeft, kunt u altijd even langskomen bij
kinderfysiotherapieprofessorenwijk of advies vragen aan uw
jeugdarts of huisarts.

Mijlpalen
· 3 mnd:        optillen hoofd en steunen op ellebogen.
· 7 mnd:.       naar beide kanten omrollen.
· 10 mnd:      vooruitkomen met tijgeren en/of kruipen.
· 12 mnd:      optrekken tot stand en gaan staan.
· 16-18mnd:   los lopen.


Afplatting van het hoofdje
Tegenwoordig slapen baby's op de rug. Hierdoor is het aantal
kinderen dat overlijdt aan wiegendood significant gedaald. Dit
heeft ook een nadeel. Er komt meer eenzijdige druk op het
hoofdje.  De schedel wordt hierdoor aan de achterkant
afgeplat en aan de aangezichtskant naar voren gedrukt. Het
kind krijgt hierdoor een asymmetrisch hoofd (plagiocephalie).
Als het kind geen voorkeurshouding heeft maar veel strekt,
dan krijgt uw kind een afgeplat achterhoofd (brachiocephalie).

Bij Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk stimuleren we
kijken naar de andere kant, trainen we de nekspieren en
geven we adviezen. Hiermee wordt voorkomen dat de
asymmetrie van het hoofdje toeneemt. In dat geval is een
helmpje niet nodig.

De huilbaby
Er is voor ouders niets moeilijker dan om te gaan met een kind
dat teveel huilt. Wij kijken samen met u naar uw kind en
geven adviezen.

Billenschuiven
Waarom schuift het kind op zijn billen? Het is belangrijk om te
weten waarom een kind op zijn billen schuift en of het kind
behandeling nodig heeft. Als er geen problematiek aan ten
grondslag ligt laten we het zo.

Loslopen
De meeste kinderen lopen voor de zestiende maand. Als u het
idee heeft dat uw kind eigenlijk wel los kan lopen en dat het
dus ieder moment kan gebeuren, dan is er geen indicatie voor
kinderfysiotherapie. Soms is het handig om toch even bij de
kinderfysiotherapeut langs te komen. Vaak is een korte
behandeling al genoeg om uw kind te laten lopen. Dit zorgt
ervoor dat uw kind minder gefrustreerd raakt.
Bij kinderen die met achttien maanden nog niet lopen is
kinderfysiotherapie dringend aanbevolen.

Kinderfysiotherapie voor zuigelingen
 
Zuigelingen (0 tot 2 jaar)
In de periode na de geboorte tot het moment dat het gaat lopen passeert uw kind allerlei motorische mijlpalen. Als het passeren van deze mijlpalen anders of later verloopt, kan er een orthopedische en/of motorische aandoening of problematiek aan ten grondslag liggen.
Afplatting door voorkeurshouding
Afplatting door strekken
PEUTERS
(2 tot 4 jaar)
ZUIGELINGEN
(0 tot 2 jaar)
SENSORISCHE
INTEGRATIE
SCHOOLGAANDE JEUGD
(4 tot 16 jaar)