Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk
Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk

Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Een goed handschrift is belangrijk voor de taalontwikkeling van het kind. Het draagt bij aan de klank/tekenkoppeling bij het lezen. De succeservaring in het goed leren schrijven is belangrijk voor het algemeen welzijn van het kind.

Goed aangeleerde schrijfbewegingen dragen bij aan het herkennen van lettervormen en versterken zo het leren lezen. Er is een relatie tussen het tot stand komen van de klank-tekenkoppeling en het automatiseren van het schrijven van letters en woorden. Verder bevordert het schrijven in groep 3, 4 en 5 de informatieverwerking.

Een soepel en goed leesbaar handschrift draagt bij aan een sterk zelfbeeld van het kind en heeft zo een positieve invloed op het succesvol verloop van de schoolloopbaan. Er zijn aanwijzingen dat het helpt bij de richten van aandacht en verhoging van de motivatie. Uit onderzoek bij schrijven versus typen bij studenten aan de universiteit is gebleken dat zij de stof beter tot zich nemen als ze schrijven. 

Opvallend is dat de leerkrachten ten onrechte handschriftproblemen minder zwaarwegend vinden dan de kinderen zelf. De kinderen hebben er echt last van.

Wanneer is er sprake van een schrijfprobleem
Van een motorisch schrijfprobleem wordt gesproken als het handschrift niet of nauwelijks leesbaar is, en/of het tempo laag is en/of de schrijfbeweging niet binnen het normale tijdsbestek kan worden aangeleerd zonder dat er sprake is van een intellectueel tekort of aandoening
Ook pijn bij schrijven is een reden om te kijken naar het schrijven
.
(Ook linkshandigheid compliceert het leren schrijven.)

Wat voor een soort schrijfproblemen zijn er:

Motorische schrijfproblemen.
Dit zijn problemen met de penvatting en sturing de van de pen (bijvoorbeeld het kleuren binnen de lijntjes).
Leerproblemen of aandachtsproblemen
Door leerproblemen of problemen in het ruimtelijk inzicht komt het schrijven niet goed op gang. Sommige kinderen maken de letters anders.
Motorische problemen in combinatie met leerproblemen
Doordat het schrijven veel energie kost, is er minder ruimte om de letters te leren.
Automatiseren kost veel tijd: de letters blijven groot, ze worden niet op de juiste manier uitgevoerd en zijn vaak onleesbaar.
Didactische problemen
Door ziekte van de leerkracht of het kind heeft het kind te weinig schrijfles gehad.

Wat doet kinderfysiotherapie voor schrijfproblemen?
De kinderfysiotherapeut kijkt waar de problemen in het schrijven vandaan komen. Gebruikt het kind zijn vingers of komt de beweging van het schrijven nog uit de pols? Dan gaat de kinderfysiotherapeut oefenen met het maken van de beweging met de vingers om aan de schrijfvoorwaarden te voldoen.

Veel voorkomend is dat kinderen in groep drie nog moeite met het sturen van de pen. Daardoor richten ze alle aandacht op de pensturing. Ze hebben minder aandacht voor de lettervorm en –richting, waardoor letters verkeerd worden aangeleerd. De kinderfysiotherapeut doet oefeningen met het kind om de vingers te versterken en de lettervormen goed aan te leren.

Er is een groep kinderen bij wie schrijfproblemen niet alleen uit de motoriek voortkomen. Vaak is er een onderliggend probleem, zoals een leerstoornis. Het is aan de kinderfysiotherapeut om dit te signaleren en door te verwijzen.

Voor verdere informatie zie:
www.schrijvennl.nl van alle experts op het gebied van schrijven.