$view, 'options'=>$compress_options, 'jsmin'=>$jsmin, 'user_agent'=>$user_agent) ); ?> Kinderfysiotherapie Leiden | De kinderfysiotherapeut en behandelingen bij schoolgaande jeugd
Achterstand in de motoriek/ houterig bewegen
Op school krijgt u vaak van de leerkracht te horen dat uw kind zich 
onhandig en houterig beweegt. Een adequate motoriek is goed voor
de psycho-sociale ontwikkeling. Het is fijn voor uw kind als het goed
kan meekomen met gym en sport.
Bij kinderfysiotherapiepraktijk Professorenwijk stellen we door middel
van een test vast hoe de motoriek daadwerkelijk is. We stellen een
handelingsplan op als dat nodig is. 

Vaardigheden
eind groep 2:   hinkelen en huppelen;
                       een bal vangen (grote bal) met twee handen.
eind groep 2:   los fietsen;
                    kleuren binnen de lijntjes.
eind groep 3:   op een hinkelbaan hinkelen;
                    aan elkaar schrijven; tussen de lijntjes schrijven.
eind groep 3:   zwemmen.
eind groep 4:   touwtje springen;
                    vloeiend schrijven.
vanaf groep 5: verdere verbetering van verworven vaardigheden:
                    denk aan balspelen etc.

Problemen met schrijven
Er zijn verschillende oorzaken waardoor een kind problemen kan
hebben met schrijven, zoals niet tussen de lijntjes kunnen schrijven,
hard drukken, niet vloeiend schrijven.  Vaak is er sprake van een
combinatie van factoren. 

Moeite met zwemmen
Zwemmen is een van de meest complexe motorische vaardigheden
die er zijn. U merkt dat het lang duurt voor uw kind zijn diploma
haalt.
Kinderen hebben vaak moeite met het gelijktijdig sluiten van de
armen en of benen, moeite met drijven of te weinig kracht om het
zwemmen een baan vol te houden.

Hypermobiliteit
Er zijn kindenen die "te" lenig zijn. Het enkelgewricht bijvoorbeeld
zakt door en ze overtstrekken hun knieƫn. Deze kinderen hebben
meer moeite met motorische vaardigheden als hinkelen. Alles kost
moeite en vraagt hierdoor meer energie. Voor deze kinderen is
bewegen topsport. Ze moeten daarom maximaal sterk zijn.

Hypotonie/ Hypertonie.
Kinderen met hypotonie hebben een te lage spierspanning. Als de
spierspanning te laag is, moet het kind veel moeite doen om de
beweging te controleren.
Kinderen met hypertonie hebben een te hoge spierspanning. Deze
kinderen lopen vaak op hun tenen en/of drukken te hard op hun
pen. Hypertonie komt ook voor bij kinderen met neurologische
aandoeningen.


Kinderfysiotherapie voor schoolgaande jeugd
Pijnklachten
Er zijn verschillende soorten pijnklachten.
·  pijnklachten bij bewegen.
·  hoofdpijnklachten.
·  pijn na een ongeluk (trauma).
·  groeipijn.

Bij de kinderfysiotherapiepraktijk Leiden  Professorenwijk
inventariseren we waar de pijnklachten vandaan komen
en wat we er aan kunnen doen. We geven uitleg over de
oorzaak en aard van de pijnklachten en geven
oefeningen die de pijnklachten verminderen of opheffen.

orthopedische problemen
Een orthopedisch probleem (aangeboren of verworven)
beperkt een kind in zijn motorische vaardigheden. Door
middel van fysiotherapie leert het kind omgaan met zijn
mogelijkheden. Bij letsel als gevolg van een ongeluk is
met oefenen onder leiding van een kinderfysiotherapeut
vaak nog veel vooruitgang te boeken. 

Neurologische aandoening
In tegenstelling tot orthopedische problemen vinden
motorische problemen met een neurologische oorzaak
vaak hun oorsprong in de hersenen. Dikwijls is er sprake
van complexe problematiek. Er is het deel van de
aandoening dat zichtbaar is en een onzichtbaar deel.
Denkt u dan aan leerstoornissen. Beide verdienen
aandacht.
Schoolgaande jeugd (4 tot 16 jaar)
Er zijn verschillende aandoeningen en stoornissen die van invloed zijn op de ontwikkeling en of het welbevinden van het kind tijdens het schoolgaan en het sporten.

PEUTERS
(2 tot 4 jaar)
ZUIGELINGEN
(0 tot 2 jaar)
SENSORISCHE
INTEGRATIE
SCHOOLGAANDE JEUGD
(4 tot 16 jaar)