Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk
Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk

Kinderfysiotherapie voor schoolgaande jeugd

Schoolgaande jeugd (4 tot 16 jaar)
Er zijn verschillende aandoeningen en stoornissen die van invloed zijn op de ontwikkeling en/of het welbevinden van het kind tijdens het schoolgaan en het sporten.

Met enige regelmaat gaan motorische problemen gepaard met leer-problemen. Mogelijk is er sprake van onderliggende neurologische problematiek. We werken aan verbetering van zowel de grove als de fijne  motoriek en leren een kind focussen op zijn taak. Dit doen we spelenderwijs met gevarieerde materialen.

Achterstand in de motoriek/ houterig bewegen
Op school krijgt u vaak van de leerkracht te horen dat uw kind zich onhandig en houterig beweegt. Een adequate motoriek is goed voor de psycho-sociale ontwikkeling. Het is fijn voor uw kind als het goed kan meekomen met gym en sport.
Bij kinderfysiotherapiepraktijk Professorenwijk stellen we door middel van een test vast hoe de motoriek daadwerkelijk is.

Vaardigheden

eind groep 2:   hinkelen en huppelen; een grote bal vangen met twee handen.
eind groep 2:   los fietsen; kleuren binnen de lijntjes.
eind groep 3:   op een hinkelbaan hinkelen; aan elkaar schrijven; tussen de lijntjes schrijven.
eind groep 3:   zwemmen.
eind groep 4:   touwtje springen; vloeiend schrijven.
vanaf groep 5: verdere verbetering van verworven vaardigheden: denk aan balspelen etc.Pijnklachten
Er zijn verschillende soorten pijnklachten.
·  pijnklachten bij bewegen.
·  hoofdpijnklachten.
·  pijn na een ongeluk (trauma).
·  groeipijn.

Bij de kinderfysiotherapiepraktijk Leiden  Professorenwijk inventariseren we waar de pijnklachten vandaan komen en wat we er aan kunnen doen. We geven uitleg over de oorzaak en aard van de pijnklachten en geven oefeningen die de pijnklachten verminderen of opheffen.

Orthopedische problemen
Een orthopedisch probleem beperkt een kind in zijn motorische vaardigheden. Door middel van fysiotherapie leert het kind omgaan met zijn mogelijkheden. Bij letsel als gevolg van een ongeluk is met oefenen onder leiding van een kinderfysiotherapeut vaak nog veel vooruitgang te boeken. 
Neurologische aandoening
In tegenstelling tot orthopedische problemen vinden motorische problemen met een neurologische oorzaak vaak hun oorsprong in de hersenen. Dikwijls is er sprake van complexe problematiek. Er is het deel van de aandoening dat zichtbaar is en een onzichtbaar deel. Denkt u dan aan leerstoornissen. Beide verdienen aandacht.

.