Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk
Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk

Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk

Algemeen
De kinderfysiotherapiepraktijk Leiden Professorenwijk heeft op 10 april 2014 haar deuren geopend. De praktijkeigenaar, Astrid Beijer, heeft zich na haar opleiding fysiotherapie gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut. Vervolgens heeft zij haar masterdegree (MSc) behaald. Zij heeft achttien jaar ervaring als kinderfysiotherapeut.

Als kinderfysiotherapeut zijn zij aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie), en ingeschreven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) en in het kwaliteitsregister BIG onder nummer 39057820004

Behandeling in de praktijk
De praktijk beschikt over een ruime en lichte behandelruimte, speciaal ingericht om de motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren en bepaalde vaardigheden spelenderwijs aan te leren.  De behandelruimte voldoet aan de eisen van het NVFK.

Behandeling aan huis

Behandeling aan huis is mogelijk voor zuigelingen en voor kinderen voor wie dit vermeld staat op de verwijzing of na overleg.

.


Samenwerking met andere disciplines
Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk werkt samen met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan de huisarts, jeugdarts CJG, medisch specialist, schoolleerkracht, remedial teacher, podoloog, logopedist, ergotherapeut.

Indicatie voor behandelen
Tijdens het eerste bezoek aan Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk bekijken we wat er aan de hand is en geven advies. U krijgt hiervan een schriftelijk verslag. Indien er een indicatie voor kinderfysiotherapie is, kan de behandeling gestart worden.
Indien u daarvoor toestemming geeft, kan een verslag van het onderzoek naar de verwijzer worden gestuurd.

Tarieven 2023

 

Zitting kinderfysiotherapie 

€47,00

Eenmalig onderzoek

€60,00

Eenmalig rapport

€47,00

Toeslag voor aan huis behandelen

€20,00

Instructie/ overleg met ouders

€47,00

Niet nagekomen afspraak

€47,00


Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur van te voren, dit kan zowel digitaal als telefonisch

Privacybeleid
Voor meer info over ons privacybeleid.
Ons bedrijf is volledig AVG-proof.
lees meer>