$view, 'options'=>$compress_options, 'jsmin'=>$jsmin, 'user_agent'=>$user_agent) ); ?> Kinderfysiotherapie Leiden | De kinderfysiotherapeut en behandelingen bij peuters
Vertraagde of anders verlopende motorische
ontwikkeling
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Belangrijk is
dat een peuter mee kan komen met zijn leeftijdgenoten. Vaak
vinden mensen in uw omgeving dat uw kind wat onhandig is,
houterig beweegt of vaak valt.  Als u twijfels heeft, kunt u altijd
even langskomen bij kinderfysiotherapie Professorenwijk of
advies vragen aan uw jeugdarts of huisarts.

Vaardigheden
· 24 mnd:  tegen een bal trappen.
· 30 mnd:  springen.
· 30 mnd:  wisselen van been bij het traplopen.
· 30 mnd:  rennen.
· 36 mnd:  twee seconden op een been staan.
· 40 mnd:  vijf cm van de grond springen.
· 48 mnd:  schoolrijp zijn: aan- en uitkleden;
                  rits en knopen zonder hulp kunnen dichtdoen.


Afwijkende looppatronen
Bij kinderfysiotherapiepraktijk Leiden Professorenwijk kijken wij
naar  eventuele onderliggende problemen. Kinderen
automatiseren hun looppatroon. Als uw kind een afwijkend
looppatroon ontwikkelt, geldt: hoe eerder u er bij bent, des te
beter het resultaat.

Loslopen
Bij kinderen die met achttien maanden nog niet lopen, is
kinderfysiotherapie dringend aanbevolen.

Hypermobiliteit (lenig)
Sommige kinderen zijn zo lenig dat zij de spieren rondom de
enkel niet goed onder controle krijgen. Daardoor duurt het
langer voordat ze los kunnen lopen. Het looppatroon ziet er
soms wat anders uit.

Op de tenen lopen
Er zijn kinderen die (bijna) altijd op hun tenen lopen. Belangrijk
is te weten waarom ze dat doen.

Pijn bij het lopen
Kinderen die pijn ervaren bij het lopen, willen over het algemeen
niet lang lopen. Doordat ze pijn hebben, gaan ze na verloop
van tijd een afwijkend looppatroon ontwikkelen. Belangrijk is
vast te stellen waar de pijnklachten vandaan komen.

Kinderfysiotherapie voor peuters
Peuters (2 tot 4 jaar)
Kinderen die loslopen noemen we peuters. Uw kind moet, voordat het naar de kleuterschool gaat, zich een aantal vaardigheden eigen hebben gemaakt. Soms is er sprake van aandoeningen zoals orthopedische problemen of problemen met de spieren, waardoor de motorische ontwikkeling vertraagd kan zijn.

PEUTERS
(2 tot 4 jaar)
ZUIGELINGEN
(0 tot 2 jaar)
SENSORISCHE
INTEGRATIE
SCHOOLGAANDE JEUGD
(4 tot 16 jaar)