$view, 'options'=>$compress_options, 'jsmin'=>$jsmin, 'user_agent'=>$user_agent) ); ?> Kinderfysiotherapie Leiden | Algemene informatie over kinderfysiotherapeutische behandelingen
Wanneer komt u naar de kinderfysiotherapeut?
U vindt dat uw kind zich op een andere manier ontwikkelt als de meeste kinderen die u kent. Het kan niet meekomen met het spel van zijn leeftijdsgenoten. Het kan ook zijn dat er bij uw kind een aandoening geconstateerd is en dat uw huisarts, jeugdarts, of medisch specialist uw kind verwijst. Soms adviseert de leerkracht u contact op te nemen. De motorische ontwikkeling van uw kind heeft extra begeleiding en aandacht nodig.

U besluit contact op te nemen met de kinderfysiotherapie Professorenwijk. U kunt zonder verwijzing komen.

Wat is de fysiotherapeutische werkwijze?
We willen allereerst een volledig beeld krijgen van het motorisch niveau en de aandoening van uw kind. Daarvoor verzamelen wij informatie bij kind, ouders, en/of andere betrokkenen.
Vervolgens wordt nauwkeurig onderzoek gedaan naar het probleem waarmee het kind aangemeld wordt. Tenslotte bespreken wij onze bevindingen en stellen we een behandelplan op.

Behandeling
De kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk heeft als doel te zorgen dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen.

Bij peuters en kleuters is de behandeling erop gericht door middel van spel en specifieke oefeningen het bewegingspatroon te optimaliseren.Bij kinderen vanaf 6 jaar is gericht oefenen steeds beter mogelijk. Het is belangrijk dat het kind plezier heeft in oefeningen om op deze manier vaardigheden aan te leren en lichaamsconditie te trainen.


Hoe werkt de kinderfysiotherapeut
Samenwerking met andere disciplines
Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk werkt samen met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan de huisarts, jeugdarts CJG, medisch specialist, schoolleerkracht, remedial teacher, podoloog, logopedist, ergotherapeut. De privacy wordt gewaarborgd en zonder uw toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt.

Indicatie voor behandelen.
Tijdens het eerste bezoek aan Kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk bekijken we wat er aan de hand is en geven advies. U krijgt hiervan een schriftelijk verslag. Indien er een indicatie voor kinderfysiotherapie is, kan de behandeling gestart worden.
Indien u daarvoor toestemming geeft, kan een verslag van het onderzoek naar de verwijzer worden gestuurd.

PEUTERS
(2 tot 4 jaar)
ZUIGELINGEN
(0 tot 2 jaar)
SENSORISCHE
INTEGRATIE
SCHOOLGAANDE JEUGD
(4 tot 16 jaar)