Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk
Kinderfysiotherapie
Leiden Professorenwijk

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut

Indicatie voor kinderfysiotherapie
U vindt dat uw kind zich op een andere manier ontwikkelt als de meeste kinderen die u kent. Het kan niet meekomen met het spel van zijn leeftijdsgenoten. Het kan ook zijn dat er bij uw kind een aandoening geconstateerd is en dat uw huisarts, jeugdarts, of medisch specialist uw kind verwijst. Soms adviseert de leerkracht u contact op te nemen. De motorische ontwikkeling van uw kind heeft extra begeleiding en aandacht nodig.

U besluit contact op te nemen met de kinderfysiotherapie Professorenwijk. U kunt zonder verwijzing komen.

Fysiotherapeutische werkwijze
We willen allereerst een volledig beeld krijgen van het motorisch niveau en de aandoening van uw kind. Daarvoor verzamelen wij informatie bij kind, ouders, en/of andere betrokkenen.
Vervolgens wordt nauwkeurig onderzoek gedaan naar het probleem waarmee het kind aangemeld wordt. Tenslotte bespreken wij onze bevindingen en stellen we een behandelplan op.
Behandeling
De kinderfysiotherapie Leiden Professorenwijk heeft als doel te zorgen dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Spelenderwijs leert het kind plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen.  lees meer>


Bij peuters en kleuters is de behandeling erop gericht door middel van spel en specifieke oefeningen het bewegingspatroon te optimaliseren. lees meer>

Bij kinderen vanaf 6 jaar is gericht oefenen steeds beter mogelijk. Het is belangrijk dat het kind plezier heeft in oefeningen. Het leert zo de nodige vaardigheden aan.
lees meer>

Bij de behandeling van schrijfproblemen ligt het accent op het juist uitvoeren van de lettervormen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de taal-tekenkoppeling. Ook hier doen we dat spelenderwijs.  lees meer>

Bij de behandeling van een blessure besteden we aandacht  aan de blessure zelf en aan de oorzaak. Dit doen we op een manier dat het kind zelf begrijpt wat er aan de hand is.
lees meer>

Bij de sensorische integratie gaat het om de verwerking van de informatie via onze zintuigen (zien, voelen, ruiken, proeven en horen) in de hersenen. Wij leren de kinderen omgaan met deze prikkels. lees meer>